Slide 1
1
Тргнување
1
1
Тргнување
Тргнување
Возење
2
2
2
Возење
Возење
Забрзување
3
3
3
Забрзување
Забрзување
Сопирање
4
4
4
Сопирање
Сопирање
Хибриден мотор
(бензински + електромотор)
Втор електромотор (AWD)
Хибридна батерија
Симулацијата е симплифицирана со цел илустративно да се прикаже како функционира хибридниот погон на возилата на Toyota. Во симулацијата е прикажано подвозје и погон од новиот модел на RAV4. При реално возење фазите на возењето, полнењето и празнењето на батеријата траат многу подолго. Батеријата не се полни од надворешен приклучок, туку е самополнечка.
Од почеток
Полнење и празнење на батеријата
Батеријата на хибридните возила на Тoyota се полни и празни во зависност од фазите на возењето
Eлектромоторот го движи возилото со помош на енергијата складирана во батеријата.
Автомобилот комбинирано ги користи бензинскиот и електромоторот во зависност од начинот на возење.
Бензинскиот мотор ја полни батеријата, а електромоторот дава дополнителна моќност и чувство на турбо мотор.
Електромоторот функционира како генератор и ја полни батеријата. Во оваа фаза не се користи гориво.
1
1
1
1
0
km/h
25
km/h
35
km/h
60
km/h
0
km/h
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Slide 1
1
Тргнување
1
1
Тргнување
Тргнување
Возење
2
2
2
Возење
Возење
Забрзување
3
3
3
Забрзување
Забрзување
Сопирање
4
4
4
Сопирање
Сопирање
Од почеток
Eлектромоторот го движи возилото со помош на енергијата складирана во батеријата.
Автомобилот комбинирано ги користи бензинскиот и електромоторот во зависност од начинот на возење.
Бензинскиот мотор jа полни батеријата, а електромоторот дава дополнителна моќност и чувство на турбо мотор
Електромоторот функционира како генератор и ја полни батеријата. Во оваа фаза не се користи гориво.
1
1
1
1
0
km/h
25
km/h
35
km/h
60
km/h
0
km/h
Симулацијата е симплифицирана со цел илустративно да се прикаже како функционира хибридниот погон на возилата на Toyota. Во симулацијата е прикажано подвозје и погон од новиот модел на RAV4. При реално возење фазите на возењето, полнењето и празнењето на батеријата траат многу подолго. Батеријата не се полни на надворешен приклучок, туку е самополнечка.
Батеријата со висок капацитет се полни при процесот на возење и кочење.
Електромоторот го движи возилото при ниски брзини и го надополнува бензинскиот мотор при поголеми брзини.
Ефикасниот и економичен бензински мотор го движи возилото при високи брзини.
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota