Slide 1
1
Тргнување
1
1
Тргнување
Тргнување
Возење
2
2
2
Возење
Возење
Забрзување
3
3
3
Забрзување
Забрзување
Сопирање
4
4
4
Сопирање
Сопирање
Од почеток
Како функционира хибридниот погон на Toyota?
Ги претставуваме четирите фази од возењето во кои батеријата, електромоторот и бензинскиот мотор работат наизменично
Умерено притиснете на педалата за гас и стартувајте само со помош на електромоторот.
Останете во ECO зоната следејќи го индикаторот на дисплејот во возилото.
Притиснете силно на педалата за гас за да ја постигнете саканата брзина.
Сопирајте умерено и што порано за поголемо полнење на хибридната батерија.
Батеријата со висок капацитет се полни при процесот на возење и кочење.
Електромоторот го движи возилото при ниски брзини и го надополнува бензинскиот мотор при поголеми брзини.
Ефикасниот и економичен бензински мотор го движи возилото при високи брзини.
1
1
1
1
03. Хибридни фази
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Slide 1
1
Тргнување
1
1
Тргнување
Тргнување
Возење
2
2
2
Возење
Возење
Забрзување
3
3
3
Забрзување
Забрзување
Сопирање
4
4
4
Сопирање
Сопирање
Од почеток
Умерено притиснете на педалата за гас.
Останете во ECO зоната.
Забрзајте бескомпромисно
Сопирајте умерено и што порано.
Никел Метал батеријата со висок капацитет се полни при процесот на возење и кочење.
Електромоторот го движи возилото при ниски брзини и го надополнува бензинскиот мотор при поголеми брзини.
Ефикасниот и економичен бензински мотор го движи возилото при високи брзини.
1
1
1
1
Во оваа интерактивна презентација претставени се 4-те фази од возењето на хибридниот погон и ангажирањето на батеријата, бензинскиот и електромоторот кои наизменично се вклучуваат и исклучуваат во секоја од 4-те фази.
Батеријата со висок капацитет се полни при процесот на возење и кочење.
Електромоторот го движи возилото при ниски брзини и го надополнува бензинскиот мотор при поголеми брзини.
Ефикасниот и економичен бензински мотор го движи возилото при високи брзини.
03. Хибридни фази
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Ротирајте го уредот за да му пристапите на сајтот