Slide 1 - copy
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
04. Прашања и одговори
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Slide 1 - copy
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
04. Прашања и одговори
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Ротирајте го уредот за да му пристапите на сајтот