Slide 1
Споредба на сите алтернативни погони
Изберете тип на погон за да дознаете повеќе за него
Самополнечки хибрид
(Self-Charging Hybrid)
Plug-In хибрид
(PHEV)
Електричен погон
(Electric Vehicle)
Благ хибрид
(Mild Hybrid - MHEV)
Во гамата на TOYOTA
Во гамата на TOYOTA
Во гамата на TOYOTA *
Моделот Prius не е достапен во Македонија.
Во гамата на TOYOTA
Избери
Избери
Избери
Избери
Благ хибрид (MHEV)
Самополнечки хибрид (Self-charging)
Plug-In хибрид (PHEV)
Електричен погон (EV)
1
1
Кај благите хибриди, батеријата е со помал капацитет (12-48V), што исто така се одразува на перформансите и заштедата на гориво при возењето.
ПОМАЛА БАТЕРИЈА
ПОМАЛА БАТЕРИЈА
2
2
Кај благите хибриди, електромоторот не е предвиден да функционира самостојно без работа на бензинскиот мотор, поради што многу малку влијае на потрошувачката за разлика од самополнечките и Plug-In хибридите.
МАЛА ЗАШТЕДА
МАЛА ЗАШТЕДА
3
3
Кај благите хибриди нема голема разлика во однос на Co2 емисиите споредбено со возилата на конвенционален погон заради помалата батерија и неможноста електромоторот да работи без бензинскиот мотор.
Co2 ВЛИЈАНИЕ
Co2 ВЛИЈАНИЕ
1
1
Батеријата кај самополнечките хибриди не е потребно да се полни од страна на корисникот на возилото. Таа е самополнечка - се полни и празни во зависност од фазите на возење.
БЕЗ ПОЛНЕЊЕ
БЕЗ ПОЛНЕЊЕ
2
2
Дури 50% од времето самополнечките хибриди се придвижувани од електромоторот при што бензинскиот мотор не работи. Ова овозможува многу пријатно и бесшумно возење.
БЕСШУМНО ВОЗЕЊЕ
БЕСШУМНО ВОЗЕЊЕ
3
3
Заради фактот што 50% од возењето се одвива преку електромоторот, потрошувачката на гориво кај самополнечките хибриди е помала отколку кај конвенционалните возила.
НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА
НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА
1
1
Plug-In хибридите имаат поголема батерија која овозомжува поголема автономија (возење на струја), но по поминати 40км таа се празни и функционира како самополнечки хибрид.
ПОГОЛЕМА БАТЕРИЈА
ПОГОЛЕМА БАТЕРИЈА
2
2
За да функционира со најдобар капацитет, и да се овозможи исклучиво возење преку електромоторот, потребно е постојано полнење на батеријата на надворешен приклучок за што е потребна инфраструктура.
КОНТИНУИРАНО ПОЛНЕЊЕ
КОНТИНУИРАНО ПОЛНЕЊЕ
3
3
Поголемата батерија значи и поголем трошок за да се произведе, што најчесто се одразува и на цената на возилото, но од друга страна овозможува поголема автономија.
ПОСКАПА БАТЕРИЈА
ПОСКАПА БАТЕРИЈА
1
1
Поради погонот при кој исклучиво електромоторот го придвижува возилото, електричните возила постојано возат на електрична енергија, но се ограничени кога се во прашање подолги дестинации.
ОГРАНИЧЕНА АВТОНОМИЈА
ОГРАНИЧЕНА АВТОНОМИЈА
2
2
Батеријата кај електричните возила по секое празнење мора да се полни на надворешен приклучок, што во зависност од големината на батеријата и капацитетот на полначот, може да трае и до десетина часа.
EV ВОЗЕЊЕ
EV ВОЗЕЊЕ
3
3
Елекричните возила имаат голем потенцијал, но во моментов имаат мал пазарен удел, па трошоците за истражување и развој на технологијата значително се одразуваат врз цените на овие автомобили.
ПОСКАПИ ВОЗИЛА
ПОСКАПИ ВОЗИЛА
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Slide 1
Самополнечки
Self-Charging Hybrid
Plug-In хибрид (PHEV)
Електричен погон (EV)
Благ - Mild хибрид (MHEV)
Избери
Избери
Избери
Избери
Благ - Mild хибрид (MHEV)
Самополнечки хибрид
Plug-In хибрид (PHEV)
Електричен погон (EV)
Во гамата на Toyota
1
1
Кај благите хибриди, батеријата е со помал капацитет (12-48V), што исто така се одразува на перформансите и заштедата на гориво при возењето.
ПОМАЛА БАТЕРИЈА
ПОМАЛА БАТЕРИЈА
2
2
Кај благите хибриди, електромоторот не e предвиден да функционира самостојно, поради што многу малку влијае на потрошувачката за разлика од останатите хибриди.
МАЛА ЗАШТЕДА
МАЛА ЗАШТЕДА
3
3
Кај благите хибриди нема голема разлика во однос на Co2 емисиите споредбено со возилата на конвенционален погон заради помалата батерија.
Co2 ВЛИЈАНИЕ
Co2 ВЛИЈАНИЕ
1
1
Батеријата кај самополнечките хибриди не е потребно да се полни од страна на корисникот на возилото. Таа е самополнечка - се полни и празни во зависност од фазите на возење.
БЕЗ ПОЛНЕЊЕ
БЕЗ ПОЛНЕЊЕ
2
2
Дури 50% од времето самополнечките хибриди се придвижувани од електромоторот, без работа на бензинскиот мотор. Ова овозможува многу пријатно и бесшумно возење.
БЕСШУМНО ВОЗЕЊЕ
БЕСШУМНО ВОЗЕЊЕ
3
3
Заради фактот што 50% од возењето се одвива преку електромоторот, потрошувачката на гориво кај самополнечките хибриди е помала отколку кај конвенционалните возила.
МАЛА ПОТРОШУВАЧКА
НАМАЛЕНА ПОТРОШУВАЧКА
1
1
Plug-In хибридите имаат поголема батерија која овозомжува поголема автономија (возење на струја), но по поминати 40км таа се празни и функционира како самополнечки хибрид.
ПОГОЛЕМА БАТЕРИЈА
ПОГОЛЕМА БАТЕРИЈА
2
2
За да функционира со најдобар капацитет, и да се овозможи исклучиво EV возење преку електромоторот, потребно е постојано полнење на батеријата на надворешен приклучок за што е потребна инфраструктура.
КОНТИНУИРАНО ПОЛНЕЊЕ
КОНТИНУИРАНО ПОЛНЕЊЕ
3
3
Поголемата батерија значи и поголем трошок, што најчесто се одразува и на цената на возилото, но овозможува поголема автономија.
ПОСКАПА БАТЕРИЈА
ПОСКАПА БАТЕРИЈА
1
1
Бидејќи исклучиво електромоторот го придвижува возилото, електричните возила постојано возат на електрична енергија, но се ограничени при подолги дестинации.
ОГРАНИЧЕНА АВТОНОМИЈА
ОГРАНИЧЕНА АВТОНОМИЈА
2
2
Батеријата кај електричните возила по секое празнење мора да се полни на надворешен приклучок, што во зависност од големината на батеријата и капацитетот на полначот, може да трае и десетина часа.
EV ВОЗЕЊЕ
EV ВОЗЕЊЕ
3
3
Елекричните возила во моментов имаат мал пазарен удел, па трошоците за истражување и развој значително се одразуваат врз цените на овие автомобили.
ПОСКАПИ ВОЗИЛА
ПОСКАПИ ВОЗИЛА
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Ротирајте го уредот за да му пристапите на сајтот