Slide 1
Споредба на трошоци за одржување
Toyota Corolla Sedan
1.800 Hybrid 122КС
1.600 Valvematic 132КС
Toyota Corolla Hatchback
1.800 Hybrid 122КС
1.200 Турбо 116КС
Toyota RAV4
2.500 Hybrid 222КС
2.000 175КС
Модел
Километража
Трошоци
Изберете сервисен интервал за RAV4
Изберете сервисен интервал за Corolla Sedan
Изберете сервисен интервал за Corolla Hatchback
Цена на редовен сервис на 10.000км
Toyota Corolla Sedan Hybrid
1.800 Hybrid 122КС
Toyota Corolla Sedan
1.600 Valvematic 132КС
Цена на редовен сервис на 50.000км
Toyota Corolla Sedan Hybrid
1.800 Hybrid 122КС
Toyota Corolla Sedan
1.600 Valvematic 132КС
Редовен сервис и вкупни трошоци за одржување до 100.000км
Toyota Corolla Sedan

1.800 Hybrid 122КС
Corolla Sedan
1.600 Valvematic 132КС
Цена на редовен сервис на 10.000км
Toyota RAV4 Hybrid
2.500 Hybrid 222КС
Toyota RAV4
2.000 175КС
Цена на редовен сервис на 50.000км
Toyota RAV4 Hybrid
2.500 Hybrid 222КС
Toyota RAV4
2.000 175КС
Редовен сервис и вкупни трошоци за одржување до 100.000км
Toyota RAV4 Hybrid
2.500 Hybrid 222КС
Toyota RAV4
2.000 175КС
Цена на редовен сервис на 10.000км
Toyota Corolla Hatchback
1.800 Hybrid 122КС
Toyota Corolla Hatchback
1.200 Турбо 116КС
Цена на редовен сервис на 50.000км
Toyota Corolla Hatchback
1.800 Hybrid 122КС
Toyota Corolla Hatchback
1.200 Турбо 116КС
Редовен сервис и вкупни трошоци за одржување до 100.000км
Toyota Corolla Hatchback
1.800 Hybrid 122КС
Тoyota Corolla Hatchback
1.200 Турбо 116КС
Прикажана е споредба на цените на сервисните интервали кај три популарни модели на Toyota. Цените се официјални и добиени од Тојота Авто Центар.
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Slide 1
Споредба на цени на сервис
Corolla Hatchback
1.800 122КС
1.200 116КС
Toyota RAV4
2.500 222КС
2.000 175КС
Модел
Километража
Трошоци
Изберете сервисен интервал за RAV4
Изберете сервисен интервал за Corolla Sedan
Изберете сервисен интервал за Corolla Hatchback
Цена на редовен сервис на 10.000км
Toyota Corolla Sedan Hybrid
1.8 HSD Hybrid 122КС
Toyota Corolla Sedan
1.2 Турбо 116КС
Цена на редовен сервис на 50.000км
Toyota Corolla Sedan Hybrid
1.8 HSD Hybrid 122КС
Toyota Corolla Sedan
1.2 Турбо 116КС
Цена на редовен сервис на 100.000км
Toyota Corolla Sedan

1.8 HSD Hybrid 122КС
Corolla Sedan
1.200 Турбо 116КС
Цена на редовен сервис на 10.000км
Toyota RAV4 Hybrid
2.500 Hybrid 222КС
Toyota RAV4
2000 175КС
Цена на редовен сервис на 50.000км
Цена на редовен сервис и трошоци за одржување до 100.000км
Цена на редовен сервис на 10.000км
Corolla Hatchback
1.8оо Hybrid 122КС
Corolla Hatchback
1.200 Турбо 116КС
Цена на редовен сервис на 50.000км
Цена на редовен сервис и трошоци за одржување до 100.000км
Прикажана е споредба на цените на сервисните интервали кај три популарни модели на Toyota. Цените се официјални и добиени од Тојота Авто Центар.
Проектот Hybrid Mobility е креиран од тимот на AutoFocus, а спонзориран од Toyota
Ротирајте го уредот за да му пристапите на сајтот